Dokumenty

Dokumenty

Občanské sdružení OS JiříkovNET je registrované u ministerstva vnitra dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Jako takové se řídí stanovami a interními řády. Změny stanov a interních řádů vyžadují většinový souhlas členské schůze. Upozorňujeme, že nejsme poskytovatelem veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Finační Řád (platný od 1. 2. 2007) Finanční řád (připravený ke schválení v květnu 2013) Provozní Řád (platný od 1. 2. 2007) Stanovy sdružení (platné od 7.2.2007)