Dokumenty

Dokumenty

Spolek JIRIKOVNET.z.s je registrované u ministerstva vnitra dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Jako takové se řídí stanovami a interními řády. Změny stanov a interních řádů vyžadují většinový souhlas členské schůze. Upozorňujeme, že nejsme poskytovatelem veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Finanční řád

Žádost o členství

Provozní Řád

Stanovy spolku